Lääkeyritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtävä yhteistyö

Lääketeollisuus ry:n jäsenyrityksenä Ferring Lääkkeet Oy on sitoutunut julkistamaan taloudelliset tiedot, jotka koskevat yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa. Tämä varmistaa yhteisen toiminnan läpinäkyvyyden ja avoimuuden.

Vuoden 2015 yhteistyötä koskevat tiedot on julkistettu 31.5.2016.

Julkistamiseen liittyvä muistio löytyy tästä.

Vuoden 2015 julkistettavat tiedot löytyvät tästä.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Marjukka Suomela 0207 401 441.

 

Ferring Lääkkeet Oy on tukenut seuraavia potilasjärjestöjä vuonna 2015:

- Crohn ja Colitis ry 300 €

- Lapsettomien yhdistys Simpukka ry kannatusmaksu 75 €

 

Ferring Finland

Ferring Lääkkeet Oy
Keilaranta 10 (Life Science Center, E-talo)
02150 Espoo

TEL +358 20 7401 440
FAX +358 20 7401 449

info@ferring.fi

Materiaalitilaukset 

Ota yhteyttä

FE142/O/v.2.0/09-2015